Billigare att reparera

den 8 februari 2017

Från den 1 januari halveras momsen på reparationer av cyklar, skor och kläder. Dessutom kan halva arbetskostnaden dras av när du reparerar vitvaror. Skattelättnaderna är den del i regeringens strategi för hållbar konsumtion som presenterades i höstas, som innebär att mängden avfall kan minska.

När livslängden på varor förlängs minskar behovet av att utvinna nya råvaror och tillverka fler produkter som sedan ofta transporteras långa sträckor. Att reparera och återanvända har därför positiva effekter på både miljö och klimat, menar regeringen.