Elavfall

Elavfall kan innehålla flera farliga ämnen, till exempel bly, kvicksilver, kadmium och bromerade flamskyddsmedel. Olika sorters elavfall återvinns på olika sätt. Klicka på länkarna till vänster för att läsa mer om hur batterier, vitvaror, smått elavfall och ljuskällor behandlas.