Annan elektronik

En del annan elektronik, exempelvis tv-apparater, datorer och leksaker, plockas isär för hand för att ta bort farliga ämnen.

Det mesta tuggas sedan sönder i stora fragmenteringsanläggningar så metaller kan sorteras ut. Metallåtervinningen sker på smältverk där återvunnet koppar, aluminium och järn används som råvara i nya produkter. Små mängder guld, silver och palladium kan också återvinnas från kretskort. En del plast kan materialåtervinnas. Övrig plast, tyger och trä energiåtervinns genom förbränning.