Batterier

Batterier sorteras i flera steg. Först plocks stora laddningsbara batterier bort för hand. De små knappcellerna sorteras ut med hjälp av ett skakgaller. Alla mellanstora batterier  sorteras därefter för hand. Försök har gjorts att använda maskiner för sortering av de mellanstora batterierna. De kan identifiera varje enskilt batteri med hjälp av bildminne. Upp till tio batterier i sekunden kan automatiskt sorteras på det här sättet.

Beroende på vilken sorts batteri det är behandlas de sedan på olika sätt. De kan smältas ned, krossas, behandlas kemiskt eller förbrännas. Nickel, kadmium, bly, järn, kobolt och koppar kan återvinnas och bli nya batterier eller andra produkter beroende på metall. Kvicksilver skickas däremot till säkert slutförvar.