Stora vitvaror

Stora vitvaror plockas isär för hand för att ta ut miljöfarliga ämnen som kan finnas i dem. Sedan tuggas de sönder i stora fragmenteringsanläggningar. Efter det kan metallerna sorteras ut. Det är mest stål men även aluminium och koppar som sorteras, skickas till smältverk och återvinns till nyproduktion.