Pappersförpackningar

Insamlade pappersförpackningar körs till en sorteringsanläggning där främmande material sorteras bort. Därefter pressas pappersförpackningarna till 500 kg tunga balar som sedan transporteras till pappersbruk.

Nästan all insamlad returkartong levereras idag till Fiskeby Board. Där kontrolleras kvaliteten genom borrprover från slumpvis utvalda balar. Borrkärnorna analyseras i olika fraktioner: wellpapp, övriga pappersförpackningar, övrigt papper samt övrigt material. Entreprenören får betalt beroende på vilken kvalitet materialet har, det vill säga hur välsorterat det är.

På pappersbruket löses pappersförpackningarna upp tillsammans med vatten i en pulp (en tunna) som roterar tills förpackningarna sönderdelas i pappersfibrer. I detta skede separeras fibrerna från utslitna pappersfibrer och övrigt material, till exempel plastskiktet på insidan av mjölkförpackningen, som går till förbränning.

Fibrerna förs ut på en vira - en duk med små hål - där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman med andra fiberlager av olika kvalitet. Kartongen torkas och bestryks till sist med en blandning av krita/lera och bindemedel för att det ska bli lättare och snyggare att trycka på kartongen. Den färdiga kartongen rullas sedan upp på stora rullar som levereras till företag som tillverkar nya förpackningar.

På FTI:s hemsida kan du se en film om återvinningen av pappersförpackningar.

Bilder: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen