Tidningar och andra trycksaker

Tidningar och andra trycksaker körs till en sorteringsanläggning. Här sorteras skräp och felsorterat material bort, både maskinellt och för hand. Pappret balas sedan eventuellt beroende på pappersbrukets önskemål.

Pappret transporteras till ett av de tre pappersbruk som tar emot svenskt returpapper. Där tas trycksvärtan bort. Sedan löses pappret upp och blir ny pappersmassa.

Uppemot hälften av råvaran i nytt papper kan bestå av returfiber och resten av färskfiber. Fibrerna förs ut på en vira - en duk med små hål - där vattnet rinner av och går sedan in i pappersmaskinen där de pressas samman till nytt papper.

Pappret rullas därefter upp på stora rullar som skärs ner till mindre innan de levereras till tidningstryckerier. Det återvunna pappret blir till nya tidningar och en viss del återvinns till hushålls- och toalettpapper.

På FTI:s hemsida kan du se en film om återvinningen av tidningar.

Bild1: Ingegerd Svantesson

Bild 2: IL Recycling AB

Bild 3: Stora Enso