Elavfall

Elektriska och elektroniska produkter kan innehålla freoner, metaller som kvicksilver, kadmium och bly och andra ämnen som är skadliga för människor och miljön.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som el-avfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall.

Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Vissa butiker tar också emot det. Kommunen kan hämta större elavfall, till exempel kyl eller frys, mot en avgift. Batterier kan lämnas i holkar på många platser i tätorter.

Sök under Lokal information för att hitta närmaste insamlingsplats just där du bor. Närmaste batteriholk hittar du via Batteriåtervinningens hemsida.