Diverse elektronik

Det mesta elavfallet är små och medelstora produkter som exempelvis datorer, tv-apparater, leksaker, och verktyg. De kan innehålla batterier, kvicksilverreläer och kondensatorer med PCB.

Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Kommunen kan hämta större elavfall mot en avgift. På vissa platser kan man också lämna elavfall i butiker.