Stora vitvaror

Stora vitvaror består främst av disk- tvättmaskiner och spisar. De kan innehålla miljöfarliga ämnen, exempelvis PCB.

Kommunernas återvinningscentraler tar emot allt elavfall. Kommunen kan hämta större elavfall mot en avgift. På vissa platser kan man också lämna elavfall i butiker.