Läkemedel

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar om de inte tas om hand på rätt sätt.

Apoteken tar emot överblivna eller för gamla mediciner. Cytostatika (cancermedicin) och kvicksilvertermometrar ska dock lämnas till kommunens återvinningscentral. För använda sprutor ochkanyler kan du på de flesta apotek hämta en särskild behållare, som när den är full lämnas till apoteket eller till kommunens insamling av farligt avfall.

Tänk på att mediciner aldrig ska spolas ner i toaletten eller hällas ut i avloppet. Reningsverken kan inte ta bort de farliga ämnena, utan de följer med ut i vattendragen.

kasserade läkemedel