Glasförpackningar

Flaskor och burkar i glas kan lämnas som glasförpackningar. Sortera och lämna färgade och ofärgade glasförpackningar var för sig.

Lämna dina glasförpackningar på en återvinningsstation. Hos Förpacknings- och Tidningsinsamlingen hittar du adresser till återvinningsstationerna i din kommun. Där kan du också se vilka förpackningar du kan lämna på vilken station, samt se uppgift om när en återvinningsstation töms och städas. Du vet väl att du också kan lägga in en genväg i din smarta mobiltelefon för att snabbt och enkelt komma till en websida du ofta använder.

Om det finns insamling för glasförpackningar vid din fastighet kan du lämna dem där.

För att glasförpackningar ska kunna återvinnas får de inte blandas med andra föremål. Dricksglas, keramik, porslin och liknande ska alltså inte lämnas i återvinningsbehållaren för glas. De lämnas som övrigt hushållsavfall eller grovsopor på återvinningscentralen. Sök under Lokal information för att hitta närmaste insamlingsplats där du bor.

Glödlampor samlas in tillsammans med el-avfall.

Glasflaskor med pant lämnas i butiken.

Färgade och ofärgade glasförpackningar lämnas i olika behållare för att återvinningen ska fungera. Även om samma bil hämtar förpackningar från flera olika behållare, har den separata fack för färgat och ofärgat glas. De olika förpackningarna hålls skilda åt genom hela återvinningsprocessen.

Se filmer om återvinning av glasförpackningar.

färgat glas