Om sopor.nu

Sopor.nu är Sveriges avfallsportal.


På sopor.nu finns information om hur man sorterar sitt avfall, varför det bör sorteras, var avfallet ska lämnas och vad som händer sedan.

Avfallsportalen sopor.nu är ett samarbetsprojekt mellan:

Det går bra att kopiera text eller bilder från sopor.nu i informativt syfte om du anger källan.

 Senast uppdaterad: 2017-05-23