Dina sopor innehåller farliga ämnen

Det viktigaste att sortera ut är det farliga avfallet, det vill säga sådant som är giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis färger, lösningsmedel, läkemedel, batterier, elektriska produkter och växtskyddsmedel.

Om farligt avfall slängs i soppåsen finns det risk för att de farliga ämnena sprids i naturen. Det är inte möjligt för vanliga förbränningsanläggningar att helt rena alla sorters föroreningar. Farliga tungmetaller som bly och kvicksilver riskerar att spridas om batterier läggs i soppåsen. Om lösningsmedel hamnar bland trädgårdsavfallet kanske stora mängder kompost måste kasseras. Det är omöjligt att få bort föroreningar eller giftiga ämnen ur kompost eller biogödsel.

Att låta det farliga avfallet ligga kvar hemma är inte alltid en bra idé. Det finns en risk att behållare åldras och börjar läcka. Små barn kan råka komma åt farliga ämnen: en enstaka klunk kan ge allvarliga skador. Oljerester, exempelvis indränkta trasor, kan självantända och sprayburkar kan explodera om de står varmt. Därför är det alltid säkrast att lämna det farliga avfallet till insamling.

Läs mer om vad farligt avfall kan innehålla och hur det påverkar människor och miljö