Statistik

Här finns den senaste statistiken kring hur mycket vi slänger och hur mycket vi återvinner.


Under 2018 behandlades 4 771 450 ton hushållsavfall. Det motsvarar 466 kilo per person - en minskning jämfört med 2017, då mängden landade på 473 kg per person.

Mängden hushållsavfall är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från verksamheter. 2016 uppkom 27,5 miljoner ton avfall från verksamheter i Sverige. Till det kommer 110 miljoner ton som uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.

 

 Senast uppdaterad: 2019-12-04