Statistik

Här finns den senaste statistiken kring hur mycket vi slänger och hur mycket vi återvinner.


Under 2019 behandlades drygt 4,8 miljoner ton avfall från hushållen i Sverige. Det motsvarar 467 kilo per person.

Mängden hushållsavfall är dock ganska liten jämfört med de mängder som kommer från verksamheter. 2018 uppkom 35,2 miljoner ton avfall från verksamheter i Sverige. Till det kommer 104 miljoner ton som uppkom vid gruvorna vid brytning av mineraler.

 

 Senast uppdaterad: 2020-11-27