Förpackningar och tidningar


Tidningar och trycksaker: 2018 samlades 191 379 ton returpapper in för materialåtervinning. I en internationell jämförelse är det ett bra resultat. Allt insamlat papper materialåtervinns i svenska pappersbruk.

Pappers- och kartongförpackningar, wellpapp: 142 054 ton pappersförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2018. Det innebär att drygt 80 procent materialåtervanns, mer än målet som ligger på 65 procent.

Metallförpackningar: 16 773 ton metallförpackningar samlades in för materialåtervinning 2018. Återvinningsmålet ligger på 70 procent, vilket man klarade – drygt 81 procent återvanns.

Plastförpackningar: Drygt 42 procent av plastförpackningarna eller 76 841 ton samlades in för materialåtervinning under 2018. Återvinningsmålet ligger på 30 procent.

Glasförpackningar: 223 322 ton förbrukade glasförpackningar samlades in för materialåtervinning under 2018. Det motsvarar 93 procent av det som sattes på marknaden. Återvinningsmålet ligger på 70 procent, vilket alltså överskreds.

Statistiken för förpackningar bygger på underlag från Förpacknings- och Tidningsinsamlingen. Mindre mängder samlas in andra vägar. Läs mer på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsidaSenast uppdaterad: 2019-12-04