Hushållsavfall

Den behandlade mängden hushållsavfall uppgick år 2019 till 4 818 510 ton. Utslaget på hela befolkningen gav varje svensk upphov till 467 kg hushållsavfall 2019, samma mängd som 2018.


35 procent, 1 668 550 ton, gick till materialåtervinning, inklusive återvinning av konstruktionsmaterial. Det motsvarar 161 kg/person och är i samma nivå som föregående år.

685 980 ton, gick till biologisk återvinning. Det motsvarar 67 kg/person. Det är i en minskning sedan 2018. En förklaring till minskningen av behandlat matavfall kan vara att anläggningarna har blivit bättre på att redovisa behandlade mängder exklusive spädvatten. 14 procent av hushållsavfallet behandlades genom biologisk återvinning 2019.

Energiåtervinningen ökade med nästan 2 procent till 2 426 610 ton, 235 kg/person. 50 procent av hushållsavfallet gick till energiåtervinning 2019.

Deponering av hushållsavfall ökade med 13 procent till 37 370 ton, 4 kg/person. Deponering står för 0,8 procent av den totala behandlingen.

Läs mer om mängden hushållsavfall på Avfall Sveriges hemsida.

 

 Senast uppdaterad: 2020-11-30