Övrigt avfall


Pantburkar och pantflaskor: 2015 återvanns 84 procent av alla burkar och PET-flaskor med pant. I genomsnitt pantades 171 burkar och flaskor per person, 2 fler än året innan. Målet ligger på 90 procent återvinning för såväl aluminiumburkar som PET-flaskor.

Återlämningen av returflaskor i glas är cirka 98 procent för 33 cl. Varje glasflaska i retursystemet går cirka 40 varv från bryggeri och handel till konsument och tillbaka innan de skrotas ut för att de blivit repiga. På ett år hinner varje flaska i snitt gå två varv.

Läs mer om återvinning av PET-flaskor och burkar på Returpacks hemsida.

Träförpackningar: 2014 sattes 77.000 ton träförpackningar på den svenska marknaden. Därav materialutnyttjades 22 procent och 79 procent energiutvanns. Målet är att minst 15 procent av träförpackningarna ska materialåtervinnas.

Däck: Däck omfattas av producentansvar och räknas som industriavfall.Under 2017 kunde 88 000 ton material återvinnas från däck, enligt Svensk Däckåtervinning.

Läs mer på Svensk Däckåtervinnings hemsida.Senast uppdaterad: 2019-12-04