Sverige jämfört med EU

Svenskarna återvinner mycket, men kan bli bättre på att återanvända.


Diagram: Behandlad mängd hushållsavfall per invånare 2013. Källa Eurostat

 

Jämfört med länderna i övriga EU producerar svenskarna mindre sopor per person, i genomsnitt 458 kg jämfört med 471 kg under 2013.

I Sverige återvinns också förhållandevis mycket hushållsavfall. I Sverige gick 153 kg avfall per person till materialåtervinning 2013. För de 27 EU-länderna var genomsnittet 131 kg per person. Sverige tillhör de länder i världen som samlar in mest elavfall per person, men så ligger vi också högt när det gäller att konsumera och omsätta elektronikprylar. Ungefär lika mycket återvanns genom biologisk behandling i Sverige och EU som helhet, men i Sverige rötas betydligt mer istället för att komposteras vilket ger såväl biogas som mer näringsrik biogödsel.

Sverige utvinner också mycket energi ur sitt avfall. I genomsnitt gick 228 kg per invånare till förbränning under 2013, jämfört med 123 kg per person i övriga EU. Bara Schweiz, Norge, Nederländerna och Danmark skickar mer avfall till energiutvinning än Sverige. Sverige tillhör de länder som utvinner mest energi från sina förbränningsanläggningar. Det beror delvis på att fjärrvärmen är väl utbyggd, så det är lätt att utnyttja den värme som produceras.Senast uppdaterad: 2016-10-26