Sverige jämfört med EU

Svenskarna återvinner mycket, men kan bli bättre på att återanvända.


Diagram: Behandlad mängd hushållsavfall per invånare 2017. Källa Eurostat

 

Jämfört med länderna i övriga EU producerar svenskarna mindre sopor per person, i genomsnitt 473 kg jämfört med 487 kg under 2017.

I Sverige återvinns också förhållandevis mycket hushållsavfall. I Sverige gick cirka 34 procent av avfallet till materialåtervinning 2017. För EU i snitt var siffran 30 procent.

I Sverige gick 15,5 procent av avfallet till biologisk behandling och i EU som helhet 17 procent, men i Sverige rötas betydligt mer istället för att komposteras, vilket är vanligast i EU. Rötning av matavfall ger såväl biogas som mer näringsrik biogödsel.

Sverige utvinner också mycket energi ur sitt avfall. 21 procent gick till energiåtervinning i EU som snitt, medan det i Sverige uppgick till drygt 50 procent. 

Ytterligare en stor skillnad är deponeringen, i Sverige deponerades endast 0,5 procent av avfallet 2017 medan i snitt 24 procent av avfallet deponerades i EU. Senast uppdaterad: 2020-05-07