Vad händer med din sopa?

Följ avfallet från soptunnan till nya material eller energi.


Att ta hand om avfallet på ett riktigt sätt är viktigt för att undvika spridning av farliga ämnen eller smittor. För att få ut mesta möjliga nytta av avfallet och göra hanteringen säker tas olika slags avfall omhand på olika sätt.

Via länkarna till vänster kan du se hur olika avfall behandlas.

Du kan se avfallets väg från soptunna till återvinning på film, som Enköpings kommun gjort. Avfallet tas omhand på liknande sätt i hela landet. Klicka på bilden nedan.

Se Utbildningsradions film om soppåsens väg till förbränning för att bli el och värme. Klicka på bilden nedan.

Vafab Miljö har gjort en barnfilm som visar hur olika material kan hämtas i samma sopbil, klicka nedan.

Se hur förpackningar och tidningar återvinns på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida. Klicka på bilden nedan.

El-Kretsen har tagit fram en film om batterier.

Se kortfilmer om hur förpackningar och tidningar återvinns på Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida.

I vissa kommuner sorteras avfallet optiskt. Tekniska Verken i Linköping visar hur det går till i två filmer, en för vuxna och en för barn.

 Senast uppdaterad: 2017-12-14