Snabb utveckling i Skottland

För bara femton år sedan var avfallshanteringen i Skottland inte mycket att skryta med. Men utvecklingen går nu snabbt mot ökad återvinning och förebyggandeflaggan hålls högt. På tekniksidan har Skottland rent av spurtat förbi Sverige.


Det långt drivna självstyret i Skottland märks tydligt när man besöker myndigheterna här. Statistiken, lagstiftningen och målen gäller Skottland – inte Storbritannien. De har sin egen motsvarighet till Naturvårdsverket, men med mer praktiskt inriktad verksamhet. Miljötillsynen är imponerande och betydligt mer aktiv än vad vi kan se i Sverige, både centralt hos Naturvårdsverket och på regional och lokal nivå.

Zero Waste

Målen med en cirkulär ekonomi är högst levande i Skottland, delvis tack vare det ambitiösa arbetet som sker inom Zero Waste Scotland. Det är en fristående organisation, men de stöds av den skotska staten med motsvarande 240 miljoner svenska kronor per år. De omkring 100 anställda arbetar med att förbättra återvinning, öka takten mot en cirkulär ekonomi, minska mängden avfall och för att stoppa nedskräpning. De arbetar ofta i nära samarbete med näringslivet och kommuner.  

Ett exempel på förebyggandearbetet är den nationella telefonlinjen för återanvändning. Hit kan allmänheten ringa för att rapportera in saker de vill skänka vidare. Givare samordnas med välgörenhetsorganisationer som kommer och hämtar. 

 

Högt ställda mål

Skottarna har satt upp ambitiösa mål kring avfallshanteringen, som överträffar de som nu diskuteras inom EU. Till 2025 gäller att:

  • 70 % av avfallet ska materialåtervinnas,
  • 60 % av matavfallet ska återvinnas genom biologisk återvinning,
  • avfallet ska reduceras med 15 %,
  • matavfallet ska reduceras med 33 %.

Redan 2012 infördes obligatorisk utsortering av matavfall för såväl hushåll som företag. Som synes av målet ovan har man dock inte lyckats åstadkomma en hundraprocentig utsortering än. 

Men ambitionen finns där, och utvecklingen går fort. För femton år sedan var mängden avfall som materialåtervanns i Edinburgh 5 procent, idag har man nått 45 procents materialåtervinning – inte så långt från Sveriges 51 procent. Staden satsar mycket på fastighetsnära insamling, även av textil och batterier, vilket är en uppskattad service. Man eftersorterar till och med innehållet i stadens papperskorgar för att öka återvinningen.

 

Teknik imponerar 

Glasåtervinningen i Newhouse, mellan Edinburgh och Glasgow, drivs av Viridor. De har drygt 300 anläggningar runt Storbritannien för allt från kompostering till återvinning av elavfall. Men den skotska glasåtervinningen är i en liga för sig, bland de mest avancerade i Europa om man får tro Viridor.

Här behandlas cirka 360 000 ton glas per år. En kombination av avancerad sorteringsteknik och manuell sortering ska säkerställa att mer än 99 procent återvinns. Anläggningen kan behandla glasförpackningar i alla färger och till skillnad från i Sverige levereras det blandat. 

Framtiden för den skotska avfallshanteringen ser ljus ut. Målen är högt satta, ambitionen är hög hos såväl myndigheter som företag och många gånger kan frivilliga överenskommelser på ett pragmatiskt sätt bidra till att skapa riktigt bra lösningar.

En längre version av artikeln, författad av Anna-Carin Gripwall, kan läsas i Avfall och Miljö nr 5 2017.Senast uppdaterad: 2018-01-30