Fastighetsägare

I bostadsrätter och flerfamiljshus har fastighetsägaren ansvar att ordna avfallsinsamling.


Bostadsrättsföreningar och de som äger flerbostadshus måste se till att de boende kan lämna sina sopor ifrån sig nära sin bostad.

Det ska också finnas möjlighet att lämna grovsopor i eller nära huset. De som äger fastigheten ska alltså ordna ett särskilt rum för grovsopor eller regelbundet beställa en container där avfallet kan slängas. Grovsoprum ska tömmas regelbundet så det inte blir fullt.

För bostadsrätter är det föreningen som ska ordna utrymme för grovsopor eller container.Senast uppdaterad: 2016-10-26