Återvinningsstationer

På återvinningsstationerna (ÅVS) kan du lämna förpackningar och tidningar.


På Förpacknings- och Tidningsinsamlingens hemsida finns adresser till återvinningsstationer. Där kan du också se vilka materialslag du kan lämna på vilken station. På vissa stationer går det också att lämna batterier och begagnade kläder som kan återanvändas.

Återvinningsstationerna drivs av producenterna, som ansvarar för insamling och återvinning av förpackningar och tidningar.

Återvinningsstationer kan lokalt också kallas återvinningsplatser, sortergårdar eller returstationer.

Vill du felanmälan en återvinningsstation görs detta på FTI:s webbplats

Lämnas här

Hitta närmaste insamling!Senast uppdaterad: 2019-12-03