Sök

Sök resultat

Resultat av sökning på sopor.nu

Your search for "läkemedel" matched 9 page(s).

Showing results 1 to 9.

Läkemedel & mediciner

Mediciner och andra läkemedel kan skada både djur och fiskar om de inte tas om hand på rätt sätt.

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Vanliga frågor

Här har vi samlar svar på de vanligaste frågorna om sopor.

Producenter

Producenterna ansvarar för det avfall som omfattas av lagreglerade producentansvar.

Indelning av sopor

Det är inte alltid lätt att avgöra vad som är en förpackning, eller vad som ska slängas i soppåsen. Här får du en snabb presentation av hur sopor delas in.

Återvinningscentraler

Kommunernas bemannade återvinningscentraler tar emot de flesta sorters avfall från hushåll, utom det som du slänger i vanliga soppåsen.

Farliga ämnen

Dina sopor innehåller farliga ämnen som måste tas omhand på ett särskilt sätt.

Förbud och producentansvar

Här är de viktigaste redskapen för att Sverige ska nå avfallshanteringens mål.

Lagar och regler

Det finns mycket lagstiftning som reglerar avfallshanteringen. Här är några av de mest centrala.

Återvinningsguide

Lär dig mer om hur du ska hantera ditt avfall.

20 träffar på läkemedel
Sorteras som
Lämnas
Behandling
Menade du: Alvedon
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Cytostatika
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Dialyspåse - med innehåll
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Hormonplåster
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Inhalator
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Insulinavfall
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Insulinnålar
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Kanyler
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Läkemedel
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Läkemedelsburk
Plastförpackningar
Både hårda och mjuka. T.ex. frigolit, plastpåse och tandkrämstub. Flaskor med svenskt pantmärke lämnas mot pant i butik.
Återvinningsstation
Återvinningsstationer finns ofta i närheten av köpcentrum och stora bostadsområden.
Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för och sköter återvinnings-stationerna. Tel 0200-88 03 11, www.ftiab.se.
Återvinning
Plasten återvinns till nya plastprodukter, t ex krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flipflop-skor.

Menade du: Läkemedelsförpackning
Plastförpackningar
Både hårda och mjuka. T.ex. frigolit, plastpåse och tandkrämstub. Flaskor med svenskt pantmärke lämnas mot pant i butik.
Återvinningsstation
Återvinningsstationer finns ofta i närheten av köpcentrum och stora bostadsområden.
Det är Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, som ansvarar för och sköter återvinnings-stationerna. Tel 0200-88 03 11, www.ftiab.se.
Återvinning
Plasten återvinns till nya plastprodukter, t ex krukor, avloppsrör, utegolv, stövlar och flipflop-skor.

Menade du: Läkemedelsplåster
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Medicin
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Naturläkemedel
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Nikotinplåster
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Plåster - läkemedel
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Plåster - nikotin
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Sprutor
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Värkplåster
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Menade du: Östrogenplåster
Läkemedel
Lämnas på närmaste apotek. Cancermedicin lämnas dock till kommunens återvinningscentral. För kanyler kan särskild behållare hämtas på de flesta apotek.
Apotek
.
Förstörs
Lämnas vanligen till energiutvinning.

Lämnas här

Hitta närmaste insamling!