Så mycket lämnades till återvinning

Nu har producenternas organisationer FTI och El-kretsen publicerat statistik över återvinning 2017.

 

Den kommunvisa statistiken för FTI:s insamling under 2017 visar att mängden förpackningar som svenska hushåll lämnar till återvinning har små variationer jämfört med föregående år. Mängden tidningar som lämnas i FTI:s insamlingssystem sjunker i takt med minskat pappertidningsläsande.

Den nationella statistiken för Sverige 2017 visar hur mycket förpackningar och tidningar som lämnas till återvinning per person:

  • Glasförpackningar 21,11 kg,
  • Pappersförpackningar 13,2 kg,
  • Plastförpackningar 6,49 kg,
  • Metallförpackningar 1,63 kg,
  • Tidningar 21,70 kg

Insamlingen av elavfall fortsätter sin bantningskur och har minskat i vikt med drygt 3000 ton från 2016 till 2017. Förra året lämnades 12,8 kg el-avfall per person till återvinning.

De riktigt gamla och tunga produkterna blir alltmer sällsynta. Framför allt gäller det gamla CRT TV apparater. Samtidigt kommer det in allt fler små prylar att ta hand om, inte sällan batteridrivna. Batterier är den fraktion som ökat jämfört med insamlade mängder 2016.

Källor: Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI, samt El-kretsen