Enklare bli av med elavfall

Från den 1 oktober måste butiker som säljer elutrustning också ta emot uttjänta elprodukter.

I mindre butiker kan du lämna ditt elavfall när du köper en ny liknande produkt. Större butiker med konsumentelektronik tar emot all typ av småelektronik, mindre än 25cm, även när du inte köper något nytt.

Precis som tidigare går det också att lämna sitt elavfall på kommunens återvinningscentral.