EU:s avfallsstatistik presenterad

Den genomsnittlige EU-medborgaren genererade 487 kg avfall under 2017. Men skillnaderna är stora mellan länderna.

Mest avfall uppstod enligt statistiken i Danmark, 781 kg per invånare, minst i Rumänien, 272 kg. Sverige placerar sig i den nedre halvan med 452 kg per person. Andelen materialåtervunnet avfall låg i genomsnitt på 30 procent, 17 procent behandlades genom kompostering eller rötning, 28 procent förbrändes och 24 procent deponerades.

Avfallsmängderna beräknas ännu så olika att statistiken inte är riktigt jämförbar. Nya direktiv är på väg, som kommer att styra upp beräkningsmetoderna, men än så länge måste siffrorna tas med en nypa salt.

Läs mer på Eurostats webbplats