Avfall Sverige presenterar statistik på läns- och kommunnivå

Nu kan Avfall Sveriges årliga statistik över hushållsavfallet på läns- och kommunnivå presenteras. Statistiken visar bland annat att den totala mängden insamlade förpackningar och returpapper per person är betydligt högre i kommuner med fastighetsnära insamling.

-    Vi ser också att mängden felsorterat, alltså det som hamnar i soppåsen, är lägre vid fastighetsnära system. 1,4 kilo förpackningar och returpapper hamnar i restavfallet i villahushåll med fastighetsnära insamling, medan det i andra villahushåll slängs 1,9 kilo felsorterat, säger Jenny Westin, statistikansvarig hos Avfall Sverige. En ökad sortering gör att mer material kan återanvändas och återvinnas, istället för att jungfruligt material används.

Rapporten visar också att kunderna med möjlighet att lämna sin sortering fastighetsnära är nöjdare än andra. 

Sedan tidigare finns statistiken på riksnivå presenterad i rapporten ”Svensk Avfallshantering”. Den visar att varje svensk i genomsnitt slängde 467 kg hushållsavfall förra året. 

I rapporten redovisas även om insamlingen sker i egen regi eller med entreprenör. 68 procent av kommunerna anlitar entreprenör för insamling av mat- och restavfall, övriga kommuner utför insamlingen i egen regi. 

Ett svenskt villahushåll betalade i genomsnitt 2 224 kronor, inklusive moms, i avfallsavgift 2019. Det blir i snitt 6,10 kronor per dag, eller 185 kronor per månad. Avgiften för hushåll i flerfamiljshus var i medeltal 1 399 kronor per lägenhet. 

Kommunindex 25-i-topp
I rapporten Hushållsavfall i siffror finns också index för kommuner inom kundnöjdhet, miljö, och bästa avfallskommun totalt sett. 
Sedan tidigare har Avfall Sverige presenterat årets avfallskommun som i år blev Kristianstad kommun. Förra årets vinnare Ängelholm är högst i topp vad gäller miljöindex och Forshaga kommun har landets nöjdaste kunder.

Om statistiken
Statistiken över hushållsavfall är främst hämtad från Avfall Sveriges system Avfall Web. Avfall Web är kommunernas verktyg för utveckling, benchmarking och statistik. Kommuner och behandlingsanläggningar rapporterar in uppgifter om avfallshantering och vilka mängder som samlas in och behandlas. Det är dessa uppgifter som sedan bildar underlag för den nationella avfallsstatistiken för hushållsavfall. Den fullständiga statistiken över behandlingen av hushållsavfall i Sverige 2018 finns i årsskriften Svensk Avfallshantering.

Här kan du läsa mer om Hushållsavfall i siffror