Fler elprylar samlas in

Nästan 140 000 ton elprodukter och batterier samlades in under 2015 via El-Kretsen, en av de två nationella insamlingssystem. Jämfört med 2014 innebär det en minskning mätt i kilo, men antalet insamlade produkter fortsätter att öka. Äldre tyngre produkter som tjock-TV minskar medan antalet små elektronik- produkter har ökat med sex procent.

Mest elavfall mätt i kilo samlade invånarna i Gotlands län in, drygt 20 kilo per invånare.

- Det är glädjande att se hur insamlingen av småelektronik och batterier fortsätter öka. Man kan säga att vi gått vidare från att rensa i våra garage till byrålådorna. Det visar att budskapet om hur viktigt det är att även små produkter ska tillbaka i kretsloppet har gett resultat. Att elprodukter blivit mindre, smartare och lättare men betydligt fler är också en orsak till utvecklingen i statistiken, säger Martin Seeger VD på El-Kretsen.

Miljömässigt är det en stor vinst att återvinna elektronik.

På el-kretsen.se kan du läsa mer om insamlingen 2015, totalt och kommun för kommun.