Följ 52 veckor!

Tekniska verken i Linköping har tagit initiativet till att skapa Instagramkontot @52veckor. Kontot lär oss att leva hållbart på 52 veckor och de uppmanar följarna att hänga med på en ny vardagsutmaning varje vecka som alla syftar till att göra gott för klimatet.

I november 2015 enades världens länder om ett nytt klimatavtal. Parisavtalet säger att den globala temperaturökningen ska hållas under 2 grader. Om vi ska ha möjlighet att nå det målet måste utsläppskurvan peka nedåt senast 2020. Det är mindre än 800 dagar kvar.

- Vi behöver agera nu. Inte bara stater, politiker och företag behöver agera, utan också vanliga människor. Som tur är ser vi en tydlig trend i klimatdebatten där vi går från ord till handling. För att hjälpa till med åtminstone 365 av de knappt 800 dagar som återstår skapades 52 veckor - ett Instagram-konto som gör det lätt att leva hållbart, säger Lovisa Staberg på Tekniska verken. 

Varje vecka läggs det upp en vardagsutmaning på ett tema kopplat till klimat och hållbarhet. Utmaningarna som är konkreta och handfasta ska hjälpa följarna att bli mer resurseffektiva och medvetna om vad som kan göras för klimatet.

Exempel på teman kan vara “återbruk”, “nollkonsumtion”, “plast” eller “vego”. Men utan pekpinnar – här handlar det bara om tips, inspiration och pepp!  Det ska vara lätt att förstå, enkelt att delta och roligt att vara med.

Kolla in @52veckor-kontot här!