Gör det inte svårare än vad det är

Det är enkelt att sortera matavfall! Och när du gör det bidrar du till att rädda jorden.

Matavfallet ger oss biogas som bränsle, och biogödsel som återför viktig näring till vår åkermark - helt naturligt. Allt du behöver göra är att lägga ditt matavfall i påsen och lämna i rätt sopkärl.

Biogas från en påse matavfall motsvarar 2,5 dl bensin. Jämfört med fossila bränslen ger biogas renare luft i stan med färre skadliga partiklar och inga extra utsläpp av koldioxid.

En påse matavfall ger också tillräckligt med biogödsel för att odla 11 portioner havregröt. Biogödslet gör oss mindre beroende av importerat mineralgödsel. Bland annat innehåller det fosfor som liksom olja är en ändlig resurs. Men som, till skillnad från olja, inte kan ersättas av annat.

Fakta om kampanjen
27 aktörer står bakom kampanjen ”Gör det inte svårare än vad det är”: kommuner, avfallsbolag och fastighetsbolag i Västra Götaland och Skåne tillsammans med Avfall Sverige. 

Läs mer på gördetintesvårare.se