Här sugs soporna bort

I Linköpings nya stadsdel har man satsat på modern teknik för att samla in avfallet.

I en kulvert under mark i Vallastaden döljer sig ledningar för vatten, avlopp, fjärrvärme, bredband – och för avfall. Det är första gången som man bygger en sådan lösning i Sverige. 

– Här kommer vi inte behöva gräva upp gatorna för att komma åt rören, säger en nöjd Liselott Myrbråten på Tekniska verken.

Inkast för sopor finns vid varje kvarter, ett för restavfall och ett för matavfall. Så snart luckan stängts sugs soppåsen till en container. Båda påsarna färdas i samma rör, men hamnar i olika containrar beroende på vilket inkast som använts.

Varje lägenhet eller hus har en egen tag som öppnar sopinkasten, där det också finns en våg.

– Vi kan registrera varje bostads avfallsmängd och debitera dem i efterhand, berättar Liselott.

– Taggen är kopplad till hushållet och avfallstaxan är viktbaserad. När de boende slänger sin soppåse vägs avfallet och med hjälp av taggen registreras vikten. På så vis blir det en tydlig koppling mellan hur mycket man slänger och kostnaden för det.

Ännu har de inte hunnit utvärdera om vägningen fått några effekter på avfallsmängderna, det blir en spännande uppgift att undersöka framöver.

Omkring 1000 invånare kommer att bo i Vallastaden när alla har flyttat in.