Konst inspirerar till mindre avfall

Lidingö har fått ett nytt utflyktsmål: Stockby Returpark. Här kan man njuta av sinnrika skulpturer medan avfall och begagnat tas omhand.

Besökarna möts av personal redan vid infarten. Farligt avfall, elavfall och sådant som kan återbrukas lastas av. Först därefter kör man vidare till den mer traditionella återvinningen.

Anläggningen pryds av fler konstverk, alla gjorda av avfall. Till exempel en klänning gjord av elkablar och en spegel tillverkad av gamla bildelar.

– Vi tror att det kommer att bli en helt ny upplevelse att åka till returparken. Vi vill visa att avfall är resurser som det går att göra nya saker av, säger Beatrice Tjärnhell, en av projektledarna på Sörab.