Lägg otäcka växter i brännbart

Invasiva arter ska inte komposteras, då bidrar man till att sprida dem.

Naturvårdsverket ber om hjälp för att fasa ut flera så kallat invasiva växter. De har som förts in till Sverige och riskerar att ta över på bekostnad av inhemska arter.

Det gäller bland annat jätteloka (även kallad jättebjörnloka), tromsöloka (snarlik jättelokan men växer bara i norra Sverige), jättebalsamin och skunkkalla. I synnerhet de båda lokorna är olämpliga att lägga i komposten, dels på grund av att växtsaften kan orsaka brännskador men också för att dess frön är extremt livskraftiga och överlever i den varma komposten. 

Totalt finns nu 23 växter på EU:s lista över invasiva främmande arter. Utöver de listade arterna så räknas även blomsterlupin, parkslide och vresros samt vattenväxterna sjögull och vattenpest som invasiva med hög risk i Sverige. Samtliga bör läggas i säck i återvinningscentralens container för brännbart avfall.

Läs mer på Naturvårdsverkets hemsida.