Lund är bäst på avfall

Avfall Sverige har utsett Sveriges bästa avfallskommun. Listan baseras på ett index, där en mängd nyckeltal vägts samman.

Lund kör helt fossilfritt, har mycket nöjda kunder och hög återvinning; här samlas 95 kg utsorterade förpackningar och returpapper per person in varje år, vilket är långt över genomsnittet på 70 kg per person och år. Taxan för avfallshanteringen har kunnat hållas nere. Avfallsmängderna gick ner något under 2016.
 
- Bakom denna utmärkelse finns i grunden alla lundabor som återvinner, ger synpunkter på verksamheten och driver miljöarbetet framåt, säger Erik Rånlund, renhållningsdirektör. Vi tackar er alla för det goda samarbetet! 

- En förklaring till att Lund ligger så högt är att de har satsat på fastighetsnära insamling av förpackningar och returpapper och hög andel utsortering av matavfall, som går till rötning för att bli biogas och växtnäring, säger Jenny Westin som är Avfall Sveriges rådgivare för statistik och taxor.

Årets bästa avfallskommun presenterades på Avfall Sveriges årsmöte i Örebro. De flesta uppgifterna har hämtats från Avfall Sveriges web-baserade statistiksystem Avfall Web och all statistik avser 2016 och delades ut för femte året i rad.

Läs mer i pressmeddelandet från Lunds kommun.