Nu ska plastkassarna bli färre

En ny lag ska genom information till kunderna få oss att hitta mer miljövänliga alternativ till bärkassar i plast.

Från den 1 juni ska alla som säljer eller ger bort plastkassar informera konsumenterna om hur plastkassar påverkar miljön, fördelarna med färre kassar och hur vi kan minska antalet kassar. 

Målet är att minska antalet plastbärkassar till 90 påsar per person år 2019 och till 40 påsar år 2025. Idag använder varje person i EU ungefär 198 plastkassar per person och år.

– Att tillverka plastbärkassar är energikrävande och påverkar klimatet. Idag använder vi oftast plastkassen bara en gång och det är ett resursslöseri. Plastpåsar är också en stor källa till nedskräpning. Därför är det viktigt att minska antalet plastbärkassar, säger Malin Göransson, handläggare på Naturvårdsverket.