Nytt pedagogiskt material från FTI

Materialvärlden är ett utbildningsmaterial för förskolor och barnfamiljer, framtaget av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Här kan barnen lära sig om de olika materialen som går att återvinna och var man kan slänga dem.

Materialvärlden är ett utbildningsmaterial för förskolor och barnfamiljer, framtaget av Förpacknings- och tidningsinsamlingen (FTI). Här kan barnen lära sig om de olika materialen som går att återvinna och var man kan slänga dem. 

För varje material finns en motsvarande karaktär – som Bånk som äter metallförpackningar eller Prasslis som äter tidningar och returpapper. Genom ett interaktivt spel på webbplatsen materialvärlden.se lär sig barnen hur man sorterar materialen. Genom att göra uppdrag hemma eller på förskolan blir barnen materialismatare och återvinningshjältar även i vardagen.

För förskolorna finns det också särskilda uppdrag att göra tillsammans i skolan samt ett start-kit som förskolorna kan beställa. Kitet innehåller återvinningskärl att ställa på förskolan, informationsfolder om materialet, klisterdekaler samt medaljer och diplom.

Besök materialvärlden.se