Nordiskt skyltsystem introduceras i Sverige

Nu börjar en ny era inom avfallshanteringen. Nya avfallssymboler har lanserats som ska bli ett färgglatt och effektivt verktyg för att öka återvinningen.

Ett enhetligt sätt att vägleda i sorteringen gör det lättare att göra rätt. Det saknas idag. Istället har i princip varje kommun eller avfallsbolag sitt eget maner, ytterligare andra symboler finns på förpackningar och på återvinningsstationer. Det blir lätt förvirrande för de som förväntas lämna rätt avfall i rätt kärl. Med inspiration från Danmark lanserar Avfall Sverige därför ett svenskt system, som erbjuds till kommuner och andra avfallshanterare men också till producenter.

”Det nya sopspråket” är tredelat: tydliga symboler kombineras med enhetliga namn på olika avfallsslag och vägledande färger. Rött signalerar exempelvis farligt avfall, orange är elavfall, mörkgrönt styr trädgårdsavfallet rätt, och lila betyder plastavfall. Systemet är tänkt att kunna användas vid fastighetsnära insamling, på återvinningsstationer, återvinningscentraler, på sopkärl, i soprum, vid insamling på stan och på förpackningar. 

Läs mer om skyltsystemet hos Avfall Sverige.