Sex av åtta återvinningsmål för förpackningar uppfylldes 2017

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar visar statistiken för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet på 90 procent.

Sverige klarar sex av åtta nationella materialåtervinningsmål för förpackningar och tidningar visar statistiken för 2017. För PET-flaskor och pantburkar är det en bit kvar till målet på 90 procent. 

Glasförpackningar är det förpackningsslag som materialåtervinns i högst utsträckning. Hela 93 procent av glasförpackningarna som sattes på den svenska marknaden 2017 gick till materialåtervinning. PET-flaskor materialåtervinns också i hög utsträckning, men ändå uppfylldes inte målet som är 90 procent. Materialåtervinningen var 84 procent för både PET-flaskor och metallförpackningar (exklusive pantburkar), 82 procent för pappersförpackningar (papper, papp, kartong och wellpapp) och 81 procent för pantburkar.

Statistiken visar att totalt materialåtervanns 72 procent av förpackningarna 2017, en ökning med tre procentenheter jämfört med året innan. Sverige klarar därmed med god marginal det nuvarande förpackningsmålet som säger att 55 procent av alla förpackningarna ska materialåtervinnas.

Läs mer på Naturvårdsverkets webbplats