Svenskar dåliga på textilinsamling

Danmark är bäst i Norden när det gäller andel kläder och hemtextil som lämnas till insamling, visar en sammanställning från Nordiska Ministerrådet.

I Danmark samlas hela 46 procent av det som säljs in. Det är mer än dubbelt så mycket som i Sverige, där mindre än en fjärdedel samlas in till återvinning eller återbruk, vilket ger oss en jumboplats bland de nordiska länderna. Bäst i Europa är Tyskland, där 75 procent av försåld mängd samlas in.

– Vi vet inte exakt vad skillnaderna beror på, det är troligen en kombination av beteende, tradition och brist på information. Men det kan också bero på att tillgängligheten till insamlingsplatser är begränsad, säger Yvonne Augustsson, handläggare på Naturvårdsverket till Dagens Nyheter.