Svenskarna återvann drygt 14 kilo elektronik per person 2018

Under 2018 samlade svenskarna in 146 228 ton elektronik till återvinning vilket motsvarar nästan femton Eiffeltorn eller 14,3 kilo per invånare. Det visar ny insamlingsstatistik från El-Kretsen.

El-Kretsen, som är det största nationella insamlingssystemet för elektronik och batterier, kan idag dela med sig av insamlingsstatistik för 2018 och siffrorna är glädjande för miljön. Insamlingen via El-kretsens insamlingsplatser, som sker i samarbete med landets samtliga kommuner, uppgick till 126 119 ton. När den elektronik som kommer till El-Kretsen direkt via företag eller andra parter adderas blir totalsumman 146 228 ton. Det motsvarar cirka 14,3 kilo per invånare i Sverige.

Den totala vikten av de insamlade elprodukterna från kommunala återvinningscentraler har minskat under flera års tid vilket även är fallet i år. Detta beror på att elprodukterna i sig har blivit lättare än tidigare, vi samlar till exempel in fler platt-tv-apparater och färre tjock-tv-apparater idag, snarare än att svenskarna har blivit sämre på att återvinna. Tvärtom tyder allt på att allt fler elprylar lämnas in till återvinning.

Läs mer i El-kretsens pressmeddelande