Svenskarna bra på återvinning

Sveriges hushåll är bra på att återvinna, visar Återvinningsbarometern som genomförts av Sifo på uppdrag av Förpacknings- och Tidningsinsamlingen, FTI.

8 av 10 personer lämnar förpackningar och tidningar till återvinning. De vanligaste förpackningarna är glas följt av tidningar och metall.

Både hushåll och verksamheter fortsätter att öka sin källsortering och insamlingsgraden är hög enligt Återvinningsbarometern, där människors vanor och attityder till återvinning undersöks i 18 utvalda kommuner.

Totalt sett är 79 procent nöjda eller mycket nöjda med återvinningsstationer i sitt närområde och 78 procent är nöjda eller mycket nöjda med insamlingssystemet i sin helhet. När det kommer till förtroende för att det insamlade materialet faktiskt återvinns till nya förpackningar, visar undersökningen att 65 procent i Sverige har stort eller mycket stort förtroende till att insamlingssystemet fungerar.