Trasiga dricksglas i soporna?

Till insamlingen av förpackningar ska bara just förpackningar som innehållit och skyddat en vara lämnas. Ett dricksglas är inte att likställa med en förpackning även om den skyddat ett innehåll.

Allt som inte är förpackningar ska läggas på den plats kommunen anvisar. Som Metro helt riktigt påpekar i sin artikel den 6 mars ska dricksglas därför läggas i vanliga soppåsen. 

Varför är din uppdelning viktig?

I och med att det för förpackningar finns ett lagstadgat producentansvar som innebär att de som producerar en vara som genererar förpackningsavfall enligt lag ska se till att de samlas in och återvinns. Producentansvaret har lett till en mindre mängd förpackningar och dessutom ett fokus på att säkerställa att förpackningen faktiskt kan återvinnas utan skada. Då det gäller annat som inte är förpackningar till exempel ett dricksglas är det inte ovanligt att man tillsätter olika material som inte är bra för återvinningen, till exempel för att göra dem tåligare - de ska ju kunna användas varje dag i många år. Och kristallglas kan innehålla tungmetaller som man absolut inte ska föra vidare. Därför är det inte bra för återvinningen att få in dem i samma flöde som förpackningsglaset, som är mer homogent.

– Så fortsätt att sortera, men lämna bara förpackningar i behållarna på återvinningsstationen, hälsar  Annica Dahlberg, kommunikationschef på Förpacknings- och Tidningsinsamlingen.