Undersökning om insamlingsgraden och återanvändningen av elektriska och elektroniska produkter

Elektronik är det avfall som växer snabbas i Europa. Det är bra att vi återvinner den elektronik vi använder oss av, men det är ännu bättre om vi kan återanvända den elektronik som redan har tillverkats, innan den återvinns. Genom att både öka insamlingen och återanvändningen av elektronik så kan vi minska både avfall, miljöpåverkan och resursanvändning.

Elektronik är det avfall som växer snabbas i Europa. Det är bra att vi återvinner den elektronik vi använder oss av, men det är ännu bättre om vi kan återanvända den elektronik som redan har tillverkats, innan den återvinns. Genom att både öka insamlingen och återanvändningen av elektronik så kan vi minska både avfall, miljöpåverkan och resursanvändning.

I projektet ELAN, Elektronik ska återanvändas, har man undersökt förutsättningar och testat olika åtgärder för att öka insamlingsgraden och återanvändningen av elektriska och elektroniska produkter (EEE) och deras komponenter. I projektet deltar både forskare, producenter, försäljare, certifierare och återanvändare, för att undersöka vad det är som verkligen krävs för att kunna öka återanvändningen av elektronik. Projektet har finansierats av det strategiska innovationsprogrammet RE:Source. Läs en sammanfattning av projektets resultat här.