Vilket elskrot kommer till insamlingen?

El-kretsen tar hand om allt elskrot som företag och privatpersoner lämnar på olika insamlingsplatser eller hämtas. Det handlar om fem olika fraktioner, allt från stora kylskåp och elbilsbatterier till små sladdar och lampor. Totalt 146 228 ton 2018. Det här är några exempel.

Bärbara datorer
Inlämnade laptops har samma medianålder som dammsugare, 18 år. Laptops innehåller bilder och annan personlig information som gör att de sparas i hemmen, ofta under lång tid, innan de lämnas till återvinning. En annan orsak är att de nyare laptops som byts in i butik säljs vidare till andra länder.

TV
Den gamla tjock-TV:n är borta från butikshyllorna. Även om man fortfarande får in en hel del så är trenden tydlig. De gamla TV-apparaterna står i dag för drygt 10 procent av alla insamlade kilon inom diverse elektronik. Det är en minskning med drygt 17 000 ton över de senaste fyra åren.

Vitvaror
Vitvaror kan innehålla kondensatorer med miljöfarliga ämnen. Dessa måste monteras isär för hand innan nästa steg i återvinningen. Den största delen, upp till 70 procent, består av järn.

Dammsugare
De dammsugare som kommer in har en medianålder på 18 år och består av närmare 50 procent plast. Det blir totalt 1 500 ton plast per år bara från dammsugare.

Läs mer om vad som händer med elektronikavfall i El-kretsens hållbarhetsredovisning