Visste du att 45 procent av allt småelektronik som samlas in innehåller ett batteri

Av det totala antalet produkter som tas omhand av El-Kretsen ur fraktionen Småelektronik, innehåller 45 % någon typ av batterier.

Småelektronik som samlas in förbehandlas, bland annat ska batterierna plockas bort.

Vilken är den vanligaste batteritypen? Alkaliska, Litium-jon, eller Nickelmetallhydrid?

Svar: Den vanligaste batteritypen som sitter i små elektronikprylar är Alkaliska, och det är främst lösa AA, och AAA batterier från leksaker, ficklampor, fjärrkontroller m.m.

Läs mer om hur batterier återvinns, och se hur vår vanligaste batterityp är uppbyggd i Kunskapsrummet