Sortera & Återvinn

Lär dig hur du bäst sorterar olika avfallslag.

Användbara saker

Det som är sopor för dig kan vara värdefullt för någon annan. Börja alltid med att fundera på om det du vill slänga fortfarande kan användas. Det sparar massor av resurser.

Läs mer

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada miljön om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland det övriga hushållsavfallet eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Läs mer

Elavfall

Det är viktigt att du lämnar in ditt elavfall för återvinning, de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet.

Läs mer

Förpackningar

Förpackningar innehåller värdefulla material. Du sorterar och lämnar dem till separat insamling så att de kan återvinnas till nya produkter.

Läs mer

Tidningar och returpapper

I återvinningsbehållare för tidningar och returpapper lägger du tidningar, tidskrifter, kontorspapper, reklamblad, broschyrer, kataloger, pocketböcker och andra trycksaker.

Läs mer

Matavfall

Matrester samlas i många kommuner in för sig. Beroende på hur matavfallet behandlas gäller olika regler för vad som ska sorteras ut.

Läs mer

Trädgårdsavfall

Grenar, kvistar och andra växtdelar som kommer från din trädgård eller balkong kan lämnas som trädgårdsavfall eller behandlas i hemkompost.

Läs mer

Grovavfall

Trasiga möbler, verktyg utan sladd eller batteri, - eller annat skrymmande avfall är grovsopor.

Läs mer

Restavfall

När det farliga avfallet och allt som kan materialåtervinnas sorterats ut finns det ofta en rest kvar - soppåsen. Men den kan också återvinnas!

Läs mer

Praktiska råd och tips

Här kan du ta del av praktiska råd och tips som gör det enklare att sortera.

Läs mer