Elavfall

Det är viktigt att du lämnar in ditt elavfall för återvinning, de innehåller material som kan bli till nya produkter. Exempelvis kan metallerna återvinnas hur många gånger som helst utan att de tappar kvalitet.


Elavfall kan också innehålla miljöfarliga ämnen. Kvicksilver, bly, kadmium och freoner är exempel på ämnen som är farligt för natur och människa. Genom att lämna in elavfall till återvinning spar vi på naturresurser och bidrar till en renare miljö.

Alla produkter med sladd eller batteri ska lämnas som elavfall när de är förbrukade. Det kan finnas inbyggda batterier i många produkter. Hela produkten ska då lämnas in. Även lysrör och glödlampor räknas som elavfall.

Kommunernas återvinningscentraler tar emot alla typer av elavfall. Kommunen kan även hämta större elavfall, till exempel kyl eller frys, mot en avgift.
Butiker som säljer elprylar kan också ta emot elavfall.

Batterier kan lämnas i holkar på många platser i tätorter.Senast uppdaterad: 2017-02-03