Sortera och återvinn

Farligt

Farligt avfall

Farligt avfall kan skada människor eller miljö om det lämnas på fel ställe. Det får inte hamna bland övrigt avfall eller spolas ner i avloppet utan ska lämnas till särskild insamling.

Kommunens återvinningscentral tar emot de flesta slags farligt avfall. Det kan också finnas miljöstationer, exempelvis vid bensinstationer, där farligt avfall kan lämnas. Vissa kommuner hämtar farligt avfall direkt hos hushållen. En del farligt avfall kan du också lämna i butiker och liknande.

Till farligt avfall räknas allt som kan vara giftigt, cancerframkallande, frätande, fosterskadande, miljöfarligt, smittförande eller brandfarligt. I ett vanligt hushåll kan det handla om exempelvis kemikalier, färger, lösningsmedel, läkemedel och växtskyddsmedel.

Senast uppdaterad: 2023-08-07