Fakta om avfall

Restavfall

När allt som kan återvinnas till nytt material har sorterats bort finns det ändå en del kvar. Det förbränns med energiutvinning. Nästan hälften av avfallet från hushåll i Sverige energiåtervinns

På förbränningsanläggningen töms soporna i en bunker. Med hjälp av en stor gripklo förs avfallet till själva förbränningsugnen.

I ugnen förbränns avfallet vid en temperatur på minst 850°C. De heta rökgaserna leds vidare och värmer upp vatten som antingen blir till fjärrvärme eller el.

Innan rökgaserna når skorstenen renas de från olika föroreningar.

Läs mer om förbränning.

Senast uppdaterad: 2024-01-22